Tumblelog by Soup.io
  • tootsietoots
  • Americanlover
  • majenki
  • eequine
  • jointskurwysyn
  • misza
  • iamophelia
  • cocopaulina
  • misery000
  • bettersorrythansafexx
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viatake-care take-care
Reposted fromshakeme shakeme viatbtf tbtf
0798 dddf 500
Reposted fromTamahl Tamahl viainzynier inzynier
7712 251f 500
Reposted fromseaweed seaweed viaSurvivedGirl SurvivedGirl
7668 afc9 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaSurvivedGirl SurvivedGirl
6542 97ec
Reposted fromMatalisman Matalisman viahardkorwey hardkorwey
6701 11e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
6708 f0ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasanczo sanczo

July 19 2018

Samotność, jazz i kawa. Nie chce usłyszeć nawet szmeru otwierających się drzwi. Szlak by ich, szlak by to. W końcu teraz czuję się dobrze sama. Nie przeszkadzajcie mi. Nie budźcie we mnie mojego uzależnienia od bycia obok z kimś, od obecności, od poczucia bezpieczeństwa zależnego od kogoś. Zostawcie mnie. Zamknięte drzwi to wciąż za mało. Smród Waszego bycia niemile drażni komory serca i przeciska się przez szczeliny u progu pokoju. Jest Was za dużo. 
— yourtitile
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
4009 0ce3 500
Reposted fromthetemple thetemple viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted fromsilence89 silence89 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
5753 bd37 500
Reposted fromtfu tfu viainsanedreamer insanedreamer
2780 a722
Reposted frombrumous brumous viaczesciczolem czesciczolem
1489 3d41 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
2905 75a1 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl